coach

holistisk LÄkning genom coaching

Go Back

LIVSCOACHING

Lever du ditt liv så som du önskar? Har du rädslor eller föreställningar som hindrar dig? Vill du vara mer ärlig och sann i dina relationer till andra och i relationen till dig själv?  
Med hjälp av en holistisk coach kan du få möjligheten att utvecklas, få insikter och nå läkning i olika områden i livet.

Genom holistisk coachning kan du landa i trygghet, fri från prestation, stress och yttre krav. Genom att tillåtas att vara sårbar och på ett ärligt och tillåtande sätt få säga sina känslor och tankar högt och reflektera över dem kan läkning ske på djupet. Jag använder min intuitiva förmåga för att hitta eventuella undermedvetna blockeringar som kan skapa motstånd i ditt liv samtidigt som jag ger dig verktygen för att förverkliga dina mål. ​

Du är varm välkommen att boka in ett gratis Prova på-samtal på 15 min för att testa hur coachning skulle kunna hjälpa dig. Boka via mail info@sarajuliusson.se

​”Det finns ett lugn och acceptans över Saras ton i samtalet vilket gjorde det lättare för mig att möta mig själv och gav möjlighet till en djupare förståelse av mig själv.”

- Christoffer, livscoachklient


GRAVIDCOACHING

Gravidcoaching är för dig som har rädslor eller oro inför eller under graviditet och förlossning.

Att vänta barn är en spännande tid i livet men förväntan kan också kantas av stress och oro. Genom coachsamtal med mig kan du få insikt och klarhet i vad som oroar, skaver och kanske skapar spänningar så att du kan finna lugn i dig själv, i din graviditet och få djupare kontakt med ditt barn.

I ett tryggt och tillåtande samtal får du möjlighet att bli guidad av mig för att nå din inre kraft och läkning. Med hjälp av min intuition leder jag samtalet för att du ska nå dit du önskar. Jag använder mig av andnings- och avslappningsövningar som anpassas efter just ditt behov och som du också kan ha med dig genom graviditeten och in i föräldraskapet.

Med min bakgrund som doula och gravidyogalärare har jag mött många gravida med rädslor och oro inför graviditet och förlossning. Jag har fått erfara att det finns ett stort behov att få bli lyssnad på kring dessa känslor och tankar och att mycket släpper när den gravida får prata om det med någon som aktivt lyssnar och kan guida genom samtalet. ​Har du med dig en traumatisk eller svår upplevelse från tidigare graviditet eller förlossning är gravidcoaching även för dig.​

Du är varm välkommen att boka in ett gratis Prova på-samtal på 15 min för att testa hur coachning skulle kunna hjälpa dig. Boka via mail info@sarajuliusson.se